Zagłosuj na radomski Dąb Wolności

Fundacja Gaja – jedna z najprężniej działających organizacji ekologicznych w Polsce, już po raz 10. ogłosiła konkurs „Drzewo Roku. Wśród finalistów znalazł się radomski Dąb Wolności.

Organizatorzy, jak zapewniają, nie szukają drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Do finału zakwalifikowano te drzewa, które mają swoją „opowieść”, drzewa, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi.

Dąb Wolności został zgłoszony do konkursu przez Ewę Głowacką – Miejskiego Konserwatora Przyrody oraz Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska.

Dlaczego Dąb Wolności

W 2019 roku Resursa Obywatelska zorganizowała szereg imprez mających na celu przybliżenie mieszkańcom Radomia historii drzewa oraz zwrócenia uwagi na najpiękniejszy pomnik przyrody miasta. W ramach projektu odbyły się wystawy prac studentów I roku Pracowni Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego, koncert formacji Retro Brass Quintet oraz nocna impreza, podczas której uczestników oprowadzono szlakiem radomskich pomników przyrody.

Laureatem plebiscytu zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów. Będzie ono reprezentowało Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year w 2021 roku.

Głosowanie trwa do 30 czerwca – link do plebiscytu!

Historia Dębu Wolności

Radomski Dąb Wolności posadzony został z inicjatywy miejscowej endecji. Uroczystość odbyła się w sobotę, 3 maja 1919 roku. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele mariackim, odprawioną przez proboszcza radomskiego, ks. Piotra Górskiego. W nabożeństwie uczestniczyło kilkanaście tysięcy radomian: młodzież szkolna, harcerze, cechy, organizacje społeczno-polityczne i zawodowe, włościanie, duchowieństwo, weterani powstania styczniowego – wszyscy ze sztandarami.

Podczas mszy patriotyczne kazanie wygłosił ks. M. Glibowski. Następnie spod dzisiejszej katedry ruszył pochód, na którego czele szła słynna orkiestra kolejowa pod batutą Dominika Kozłowskiego. Przy śpiewie pieśni narodowych pochód dotarł na skwer przed budynkiem Resursy. Do zebranych przemówili z balkonu dawnej siedziby loży masońskiej prezes Sądu Okręgowego, Marcin Kaliszczak oraz członek Narodowego Związku Robotniczego Porębski.

Foto: drzeworoku.pl

Na koniec dzieci szkół podstawowych, średnich i seminarium nauczycielskiego, przy dźwiękach hymnu narodowego, zasadziły drzewka: dąb i trzy lipy – symbolizujące zrastanie się ojczyzny z trzech zaborów.

Niestety, nieznani sprawcy już nocą z 4 na 5 maja zniszczyli wszystkie cztery drzewka. W mieście rozpętała się afera, o połamanie drzew posądzano m.in. członków PPS (której siedziba mieściła się wówczas w budynku Resursy). Nikomu jednak nigdy nie dowiedziono winy sprawczej zniszczenia drzewek. Wkrótce Rada Miejska zobowiązała Magistrat do posadzenia nowych drzewek, co stało się najprawdopodobniej 21 lub 22 maja 1919 r. (już bez „oficjałki” – drzewa zasadzili pracownicy komunalni). Sadzonki pochodziły ze szkółki przy ówczesnej ulicy Wysokiej (dziś ul. 25 Czerwca, Park Leśniczówka). Wkrótce okazało się, że jedno z drzewek (lipa) nie przyjęło się i uschło. Pozostałe zazieleniły się. Nie wiadomo kiedy dokładnie, ale na pewno jeszcze w okresie międzywojennym wycięte zostały pozostałe dwie lipy.

Szczęśliwie przetrwał Dąb Wolności, który jedną z pierwszych decyzji Wojewody Radomskiego z dnia 20 maja 1976 r. ustanowiony został pomnikiem przyrody (drzewo miało wówczas w pierśnicy 114 cm).

Wkrótce po uznaniu za pomnik przyrody, w 60 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy majora Michała „Brzęka” Osińskiego, przed Dębem Wolności ustawiony został głaz z datą 2 listopada 1918 r., przypominającą, że Radom był wolny jako pierwsze miasto dawnej Kongresówki. Przed świętem niepodległości w 2016 r. głaz, z inicjatywy władz miejskich, został odnowiony i posadowiony na granitowej płycie.

W listopadzie 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pod Dębem ustawiono drugi głaz z pamiątkową tabliczką, na której wyryto: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem” – Józef Piłsudski. W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Społeczeństwo Miasta Radomia.