Wielkie firmy utrudniają walkę z zalewem plastikowych odpadów

Globalne koncerny, takie jak Coca-Cola, Pepsico czy Nestle, pod pozorem szczytnych inicjatyw starają się opóźnić wprowadzenia rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie plastikiem. Takie wnioski płyną z raportu organizacji Changing Markets Foundation.

„Badania pokazały, że koncerny używają dobrowolnych inicjatyw, np. zobowiązania do recyklingu czy oczyszczania oceanów, jako taktyk mających odwrócić uwagę konsumentów i rządów od problemu, podczas gdy za kulisami energicznie lobbują za opóźnieniem i rozmyciem ambitnych przepisów ograniczających zanieczyszczenie” – czytamy w prezentacji raportu.

Przygotowany przez organizację pozarządową z siedzibą w Holandii i opublikowany w zeszłym tygodniu dokument to efekt analiz przeprowadzonych w 15 krajach świata. Autorzy raportu krytykują m.in. dobrowolne inicjatywy konkretnych firm i stowarzyszeń branżowych zmierzające do ograniczenia stosowania plastikowych opakowań, ich przetwarzania czy wprowadzanie alternatywnych materiałów. Twórcy publikacji twierdzą, że te zobowiązania są w większości nieadekwatne do skali zagrożenia, nieprzejrzyste, a często kończą się na samych zapowiedziach i nie są realizowane.

Jako przykład takich działań autorzy raportu podają to, że wielkie koncerny naftowe i chemiczne przeznaczyły na rzecz „Sojuszu na rzecz wyeliminowania odpadów plastikowych” 1,5 mld dolarów. Tyle że w latach 2010-2017 firmy te wydały na nowe instalacje petrochemiczne 186 mld dolarów i nadal inwestują znaczne sumy w rozbudowywanie możliwości produkcji plastiku.

Według raportu liczne inicjatywy tego typu pomagają koncernom w budowie wizerunku firm odpowiedzialnych za środowisko, ale nie zmniejszają fali zanieczyszczającego świat plastiku.

Autorzy dokumentu zaznaczyli, że z drugiej strony mało znane, nienagłaśniające swoich działań organizacje lobbingowe przeprowadzają akcje mające opóźnić i osłabić wprowadzenie w życie już uchwalonych praw związanych z ochroną środowiska oraz zapobiec powstawaniu nowych. Opisywanymi przykładami są np. wciąż aktywne działania zmierzające do opóźnienia wdrożenia dyrektywy unijnej z 2019 r. mającej zmniejszyć ilość jednorazowych opakowań z plastiku.

Badanie zwraca uwagę, że takim działaniom towarzyszą kampanie mające odwrócić uwagę od producentów tworzyw sztucznych, którzy zdaniem autorów opracowania ponoszą największą odpowiedzialność za kryzys związany z zanieczyszczeniem plastikiem. Poprzez fałszywe organizacje ekologiczne prowadzone są akcje mające przerzucić odpowiedzialność na konsumentów – czytamy w raporcie.

Raport szacuje też, że najwięcej plastikowych opakowań na świecie w 2020 r. zużyje Coca-Cola – 2,9 mln ton, na potrzeby Pepsico wyprodukuje się ich 2,3 mln ton, a Nestle – 1,7 mln ton. Na liście koncernów najbardziej przyczyniających się do produkcji plastiku znajdują się jeszcze: Danone, Procter&Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive i Mars.

Autorzy raportu przypominają również, że w 2015 roku wytworzono 448 milionów ton plastiku, a jego produkcja ciągle się zwiększa. Aż 40 proc. tego materiału wykorzystywane jest do produkcji opakowań, w większości jednorazowych. Z tego co roku do środowiska naturalnego dostaje się 8 milionów ton plastiku, co zagraża nie tylko zwierzętom, ale i ludziom. Według przedstawianych szacunków, w konsekwencji złego zarządzania odpadami co roku na świecie umiera między 400 tys. a milionem osób, głównie w krajach rozwijających się. Koszty związane z negatywnymi skutkami produkcji plastiku, takimi jak degradacja środowiska naturalnego, ocenia się na 40 mld dolarów rocznie.

Źródło: pap.pl