Ulica Teatralna: tym razem Teatr KTO z Krakowa

Wystawiany w ramach projektu spektakl „Peregrinus” to czarna komedia. Humor przeplata się z grozą, groteska z realizmem. To opowieść o lękach, frustracjach i zagubieniu człowieka XXI wieku.

Teatr KTO po występach we Francji i Włoszech, w Niemczech, na Słowacji, w Japonii i Korei Południowej, na Litwie, Ukrainie i w USA zawita w piątek 24 lipca do Radomia.

„Peregrinus” to wędrujący spektakl uliczny, inspirowany twórczością poetycką T.S. Eliota, który pokazuje jeden dzień z życia człowieka XXI wieku. To groteskowy moralitet przemieszczający się przez ulice dzisiejszej cywilizacji. Aktorzy w wielkich, sugestywnych maskach, budują szereg z pozoru zabawnych scen, będących w istocie gorzką satyrą na świat współczesnego Everymana, w codziennej podróży pomiędzy domem a korporacją.

Homo Peregrinus to sformatowana jednostka ludzka, odarta z uczuciowości, przewidywalna i pozbawiona indywidualnych cech, która swoją drogę przez życie identyfikuje z drogą do pracy, a konsumpcja staje się dla niego dominującą religią. Jak trafnie napisał w swojej recenzji Paweł Wrona (www.teatralia.com): „Peregrinus” to metafora współczesnej rzeczywistości, przedstawiona w formie podróżnego happeningu.

Foto: Bartek Cieniawa

Ulica Teatralna – 24 lipca – występ przed budynkiem Teatru Powszechnego, pl. Jagielloński:

  • godzina 20 – Teatr Powszechny w Radomiu – „Sceny miłosne”,
  • godzina 21 – Teatr KTO – „Peregiinus”.