Ulica Teatralna: Teatr Biuro Podróży „Carmen Funebre”

Teatr Biuro Podróży

To już ostatnie tego lata spotkanie w ramach projektu Ulica Teatralna. Tym razem mocny spektakl o wojnie, wybuchach nacjonalizmu i konfliktach etnicznych.

Spektakl „Carmen Funebre powstał” w 1994 roku. Inspiracją dla tego przestawienia były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmu i wojna w Bośni. Podczas pracy nad spektaklem członkowie zespołu spotkali się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Ich relacje przyczyniły się do powstania uniwersalnych metafor opisujących los wygnańców.

W przedstawieniu Teatr Biuro Podróży używa spektakularnych środków przyciągających uwagę zarówno doświadczonego widza, jak i przypadkowego przechodnia. Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmująca muzyka wywołują lęk i współczucie. W spektaklu używa się niewielu słów, ale sekwencja sugestywnych obrazów wywołuje u widza silne wrażenie.

Teatr Biuro Podróży

Teatr Biuro Podróży powstał w 1988 roku w Poznaniu. Jego założycielem i reżyserem jest Paweł Szkotak. W ciągu 28 lat poszukiwań artystycznych zespół wypracował własne metody pracy nad spektaklem oraz rozpoznawalny styl teatralny. Przedstawienia Teatru zaprezentowane były w ponad 50 krajach świata podczas największych światowych festiwali teatralnych.

Specjalizacją Teatru Biuro Podróży są widowiska plenerowe. Do tej pory powstało ich kilkanaście, m.in. „Carmen Funebre” (1994), inspirowana wojną w byłej Jugosławii, „Świniopolis” (2003), „Makbet: kim jest ten człowiek we krwi?” (2005), będący adaptacją dramatu Williama Szekspira, „HofD” (2007) na podstawie Jądra ciemności Josepha Conrada, „Planeta Lem” (2010) inspirowana prozą Stanisława Lema.

Celem artystycznych działań Teatru Biuro Podróży jest docieranie do widzów, których kontakt z teatrem jest ograniczony lub nie istnieje w ogóle. Dokonuje się to poprzez prezentacje plenerowych spektakli o uniwersalnym, choć często społecznie i politycznie zaangażowanym przesłaniu, w językach regionalnych, we współpracy z lokalnymi, zarówno oficjalnymi jak i niezależnymi lub opozycyjnymi instytucjami. Teatr Biuro Podróży jest również inicjatorem wielu projektów artystycznych i społecznych. W 2008 roku zespół współpracował z uchodźcami palestyńskimi w obozie Bourj el Barajneh w Bejrucie. W 2009 roku pokazał „Carmen Funebre” na Zachodnim Brzegu (w Betlejem, Ramallah i Dżenine), w 2012 roku w irackim Kurdystanie (Erbil, Sulejmanija, Halabdża), a w 2014 roku w regionie Dyiarbakir w Turcji (turecki Kurdystan).

Teatr jest laureatem prestiżowych nagród. W 2002 roku otrzymał nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie oraz nagrodę Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru. W 2005 roku Paweł Szkotak został wyróżniony Paszportem „Polityki”, a w 2008 roku Paweł Szkotak, Marta Strzałko i Jarosław Siejkowski otrzymali Medale Gloria Artis przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.