Tag: SARS-CoV-2

Efekt nocebo? Niezaszczepieni też raportowali skutki uboczne

Podczas badań klinicznych nowych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 jedna grupa ochotników otrzymywała prawdziwą szczepionkę, druga – substancję obojętną. Jak można się było spodziewać, zdarzenia niepożądane wystąpiły w obu grupach, choć nie z tą samą częstotliwością.