Tag: pandemia

Dodatek solidarnościowy – komu przysługuje?

Sejm uchwalił projekt ustawy zakładający wsparcie pieniężne dla osób, które zostały zwolnione z pracy ze względu na problemy gospodarcze w czasie pandemii. Oprócz tego dodatkową pomoc mają otrzymać też bezrobotni.