Tag: Bułat Okudżawa

Bułat Okudżawa – romantyczny poeta w sowieckiej rzeczywistości

Na froncie był zaledwie kilka miesięcy, prawdziwie heroiczne były jego zmagania z sowiecką rzeczywistością – pisze o Bułacie Okudżawie autor biografii poety Dmitrij Bykow. Z żalem zauważa, że w 1993 roku podczas puczu jelcynowskiego Okudżawa, który mawiał „władza to administracja, a nie świętość”, pierwszy i jedyny raz stanął po stronie państwa.