Sybilla dla szydłowieckiego muzeum

Jury ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku doceniło wystawę stałą „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” – udostępnioną w grudniu ubiegłego roku w komnatach zamku nad Korzeniówką. To już drugi raz, kiedy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych odbiera Sybillę za zrealizowane wystawy.

Wcześniej, w 2016 r., szydłowieckie muzeum zostało dostrzeżone w tym samym konkursie dzięki wystawie „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”.

Sybilla dla zwycięzców

Sybilla to najważniejszy, ogólnopolski konkurs wyłaniający i promujący najbardziej udane przedsięwzięcia polskich muzeów. Od 2011 r. organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tegorocznej edycji konkursu oceniano 157 projektów z całego kraju, zgłoszonych w 6 kategoriach: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe oraz zarządzanie. W każdej kategorii jury przyznało jedną nagrodę i dwa wyróżnienia.

Wystawa wśród największych osiągnięć polskiego muzealnictwa

W panoramie największych osiągnięć polskiego muzealnictwa znalazło się Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Placówka otrzymała wyróżnienie w kategorii „nowe i zmodernizowane wystawy stałe” za ekspozycję „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa”, udostępnioną w ubiegłym roku w zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów (autor koncepcji, kurator: dr Aneta Oborny, scenariusz: dr Aneta Oborny, Karolina A. Pawłowska, Katarzyna Zedel). Szydłowiecka instytucja była jedną z nielicznych muzeów samorządowych w Polsce dostrzeżonych w tym konkursie.

Inni laureaci

W tej samej kategorii nagrodę otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawę udostępnioną w wyremontowanym Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. Prezentowała ona jedną z najcenniejszych kolekcji narodowych.

W jubileuszowej, 40. edycji – której gala ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju transmitowana była w tym roku online – wśród laureatów znalazły się także m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Historii Polski, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego OKmagazyn