Dziś przygotowałyśmy artykuł o tym gdzie najlepiej studiować kierunki związane ze sztuczną inteligencją i big data science. Post oraz jego ilustracja powstał przy współpracy dostępnych na rynku modeli językowych generujących kontent oraz programów do tworzenia grafiki w oparciu o algorytmy.

Sztuczna inteligencja może pomóc w wyborze kierunku studiów na podstawie zainteresowań kandydata. W dzisiejszych czasach coraz więcej uniwersytetów i szkół wyższych wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak algorytmy rekomendacyjne czy chatboty, które pomagają w doborze odpowiedniego kierunku studiów.

Algorytmy rekomendacyjne oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują analizę danych, aby zaproponować użytkownikowi najlepsze opcje na podstawie jego zainteresowań, umiejętności i preferencji. Dzięki temu narzędziu kandydat może otrzymać spersonalizowaną listę sugerowanych kierunków studiów, które są dopasowane do jego profilu.

Chatboty z kolei umożliwiają interaktywną komunikację z kandydatem, dzięki czemu można uzyskać informacje na temat jego zainteresowań, pasji i umiejętności, a następnie zaproponować mu najlepsze opcje kierunków studiów.

Warto jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić całkowicie ludzkiego doradztwa. Doradca edukacyjny lub nauczyciel może pomóc w interpretacji wyników i w wyborze najlepszego kierunku studiów na podstawie ogólnego kontekstu kandydata, takiego jak jego sytuacja finansowa, preferencje dotyczące miejsc zamieszkania czy planu dalszej kariery.

Zadaliśmy AI pytanie o następujących parametrach: W przyszłym roku kończę szkołę średnią w Polsce. Mam bardzo dobre oceny i znam języki obce. Interesuję się matematyką, ekonomią, geografią i naukami społecznymi. Chciałabym wybrać dobrą uczelnię, może być zagraniczna. Jakie kierunek studiów wybrać? Zależy mi, żeby studiować coś, co będzie przyszłościowe.

Otrzymana od AI odpowiedź była następująca: Rozumiem, że chcesz wybrać kierunek studiów, który pozwoli Ci rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, a jednocześnie zapewni dobre perspektywy zawodowe. W oparciu o Twoje zainteresowania mogę polecić kilka kierunków studiów, które są przyszłościowe i dają wiele możliwości zawodowych. 

Jeden z nich to studia z zakresu ekonomii i finansów, które połączą Twoje zainteresowania z matematyką i naukami społecznymi. Na tym kierunku studiów poznasz nie tylko podstawy ekonomii, ale też techniki i metody matematyczne, które są niezbędne do analizowania zjawisk ekonomicznych oraz prowadzenia analiz rynkowych. W ramach studiów będziesz mieć również możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach, takich jak finanse międzynarodowe czy analiza danych finansowych, co pozwoli Ci znaleźć swoją drogę w dziedzinie finansów.

Drugim kierunkiem studiów, który polecam, to geoinformatyka. Geoinformatyka to nauka o przestrzeni, która pozwala na analizę i przetwarzanie informacji geograficznej. Na tym kierunku studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu geografii, matematyki, informatyki i nauk technicznych, co pozwoli Ci na prowadzenie analiz danych przestrzennych, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą przestrzenną, a także mapowanie i wizualizację danych.

Trzecim kierunkiem studiów, który polecam, to big data science. Big data science to dziedzina, która łączy w sobie matematykę, statystykę, informatykę i nauki społeczne. Na tym kierunku studiów zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy danych, modelowania matematycznego oraz programowania. W ramach studiów będziesz mieć możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych finansowych czy big data science.

Wybrałyśmy big data science i poprosiłyśmy o listę najlepszych uczelni na świecie wykładających ten kierunek. Odpowiedź AI była następująca: Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, New York University, University of California Berkeley, University of Oxford, University of Cambridge, ETH Zurich, University of Toronto, National University of Singapore, Tsinghua University.

Na koniec poprosiłyśmy o predykcję dotyczącą oczekiwań finansowych, po ukończeniu wybranych studiów. Poniżej analiza wykonana przez AI.

W przypadku początkujących specjalistów w zakresie big data science średnie wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych wynosi około 60 000-70 000 USD rocznie. Jednak po kilku latach doświadczenia i zdobyciu pewnych umiejętności można spodziewać się znacznie wyższych wynagrodzeń.

W ciągu pierwszych 10 lat od ukończenia studiów wynagrodzenie w dziedzinie big data science może znacznie się zwiększyć. W zależności od roli i branży, w której pracuje specjalista, średnie wynagrodzenie po 10 latach pracy może wynosić od 150 000 do 300 000 USD rocznie.

Jeśli podobnie jak my wybieracie się na big data science na NYU, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w aplikowaniu na jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. Więcej o zagranicznych uczelniach znajdziesz na www.flyhighuniversity.pl