Sto zgłoszeń w VI edycji Nagrody Gombrowicza

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce. Laureat otrzyma 40 000 złotych.

W tym roku kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji. To dodatkowa nagroda w tej edycji konkursu.

Z końcem stycznia minął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Ogółem zgłoszonych zostało 100 tytułów.

„To dużo książek nadesłanych do konkursu, a warto zaznaczyć, że ta liczba może się jeszcze zwiększyć, ponieważ jurorzy na każdym etapie prac kapituły mają prawo zgłaszać tytuły, które do nas nie dotarły, a które oni uznają za wartościowe debiuty” – opowiada Tomasz Tyczyński, sekretarz kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Nadesłane książki systematycznie przesyłane są jurorom. W skład kapituły wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Ze względu na liczbę zgłoszeń, pierwsze posiedzenie planowane jest wstępnie na kwiecień.

Barbara Sadurska podczas odbioru nagrody Literackiej w 2020 roku. FOTO: Dominik Musiałek

„Kapituła czyta, bardzo intensywnie czyta, bo to dużo książek do lektury. Planujemy, że pierwsze spotkanie, mamy nadzieję, że nie zdalne, choć nie da się tego wykluczyć, odbędzie się w kwietniu. To jest taka pierwsza poważna rozmowa o tym, co przeczytaliśmy. W czerwcu odbywa się kolejne spotkanie, na którym kapituła wybiera pięć książek nominowanych do nagrody. Ogłoszenie werdyktu tradycyjnie we wrześniu, mam nadzieje, że ono będzie rzeczywiście tradycyjne, połączone z wydarzeniami festiwalu >Opętani literaturą<, tak jak to było w poprzednich edycjach” – dodaje Tomasz Tyczyński.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2020 roku. Laureat otrzyma 40 000 złotych i statuetkę.

„Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznane zostanie po raz pierwszy w tej edycji jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz” – mówi Ewa Witkowska z Muzeum Witolda Gombrowicza.

Do tej pory laureatami nagrody byli: Weronika Murek i Maciej Hen (w pierwszej edycji,
w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa podziału nagrody), Anna Cieplak, Marcin Wicha i Olga Hund. W ubiegłym roku nagrodę zdobyła Barbara Sadurska za książkę „Mapa”.