Sto zgłoszeń w VI edycji Nagrody Gombrowicza

nagroda literacka; muzeum gombrowicza; książki; debiuty, Sto zgłoszeń w VI edycji Nagrody Gombrowicza, OK!magazyn

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce. Laureat otrzyma 40 000 złotych.

W tym roku kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji. To dodatkowa nagroda w tej edycji konkursu.

Z końcem stycznia minął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Ogółem zgłoszonych zostało 100 tytułów.

„To dużo książek nadesłanych do konkursu, a warto zaznaczyć, że ta liczba może się jeszcze zwiększyć, ponieważ jurorzy na każdym etapie prac kapituły mają prawo zgłaszać tytuły, które do nas nie dotarły, a które oni uznają za wartościowe debiuty” – opowiada Tomasz Tyczyński, sekretarz kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Nadesłane książki systematycznie przesyłane są jurorom. W skład kapituły wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Ze względu na liczbę zgłoszeń, pierwsze posiedzenie planowane jest wstępnie na kwiecień.

nagroda literacka; muzeum gombrowicza; książki; debiuty, Sto zgłoszeń w VI edycji Nagrody Gombrowicza, OK!magazyn
Barbara Sadurska podczas odbioru nagrody Literackiej w 2020 roku. FOTO: Dominik Musiałek

„Kapituła czyta, bardzo intensywnie czyta, bo to dużo książek do lektury. Planujemy, że pierwsze spotkanie, mamy nadzieję, że nie zdalne, choć nie da się tego wykluczyć, odbędzie się w kwietniu. To jest taka pierwsza poważna rozmowa o tym, co przeczytaliśmy. W czerwcu odbywa się kolejne spotkanie, na którym kapituła wybiera pięć książek nominowanych do nagrody. Ogłoszenie werdyktu tradycyjnie we wrześniu, mam nadzieje, że ono będzie rzeczywiście tradycyjne, połączone z wydarzeniami festiwalu >Opętani literaturą<, tak jak to było w poprzednich edycjach” – dodaje Tomasz Tyczyński.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2020 roku. Laureat otrzyma 40 000 złotych i statuetkę.

„Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznane zostanie po raz pierwszy w tej edycji jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz” – mówi Ewa Witkowska z Muzeum Witolda Gombrowicza.

Do tej pory laureatami nagrody byli: Weronika Murek i Maciej Hen (w pierwszej edycji,
w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa podziału nagrody), Anna Cieplak, Marcin Wicha i Olga Hund. W ubiegłym roku nagrodę zdobyła Barbara Sadurska za książkę „Mapa”.