Ścieżki questingowe promują historię Radomia

Questing to bardzo ciekawe połączenie edukacji i zabawy. Dla wielu osób może to być świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Pozwala odkryć ciekawe miejsca i ciekawe historie, o których nie wszyscy wiedzą.

Od samego początku swego istnienia Radom nierozerwalnie związany jest z dziejami Polski, a jego mieszkańcy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w ważnych dla kraju wydarzeniach. To tu m.in. za panowania Aleksandra Jagiellończyka na sejmie w 1505 roku uchwalono konstytucję Nihil Novi – jeden z najważniejszych dokumentów życia politycznego państwa, według której król nie mógł postanowić „nic nowego” bez zgody izby poselskiej i senatu. Radom odegrał również znaczącą rolę w czasie Powstania Listopadowego i Styczniowego, a także w trakcie wydarzeń w XX wieku.

Pięć ścieżek questingowych powstało w ramach projektu „Radom atrakcyjny turystycznie”, finansowanego z Budżetu Obywatelskiego. Questing to forma edukacyjnej gry terenowej, która prowadzi nieoznakowanym turystycznym szlakiem, który za pomocą rymów i zagadek oprowadza po wyjątkowych, ale często zapomnianych miejscach. Celem przygody jest odkrycie „ukrytego skarbu”, a tym samym poznanie dziedzictwa miejsca, jego zapomnianych legend, podań i historii.

Fundacja Questingu opracowała dla Radomia pięć szlaków: „Symbole przemysłowego Radomia”, „Moje życie, mój Radom – historia pewnego malarza”, „Radomskie Planty”, „Radomski Czerwiec ’76” oraz „Wojenny Radom”.

Teksty trzech pierwszych questów zostały napisane wierszem, a pozostałe – wierszowaną prozą. Do przebycia poszczególnych ścieżek potrzeba co najmniej 35 minut. Każdorazowo nagrodą w queście (tzw. skarbem) jest obiekt w terenie, który należy przerysować na kartę questu.

Scenariusze wszystkich questów w języku polskim i angielskim można pobrać w wersji elektronicznej lub w formie drukowanej w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16 oraz przy pl. Dworcowym 2.