Puszcza Kozienicka zaskakuje historiami

Puszcza Kozienicka to doskonałe miejsce do weekendowego odpoczynku. Na turystów czekają szlaki piesze, ponad 300 km szlaków rowerowych i kilka ścieżek edukacyjnych. Puszcza zaskakuje też królewskimi historiami.

Puszcza Kozienicka jest pozostałością po pradawnej Puszczy Radomskiej. Leży między Radomiem a Wisłą, a właściwie między Radomiem a Kozienicami. W XVI wieku centralnym punktem tego obszaru była miejscowość Jedlnia, dlatego aż do XIX wieku nazywano te lasy Puszczą Jedleńską.

Dzikości puszczy chroni Kozienicki Park Krajobrazowy z kilkunastoma rezerwatami przyrody. To wyjątkowy teren o specyficznym mikroklimacie: ciut cieplejszym (o pół stopnia) i bardziej wilgotnym niż obszary poza jego granicami. Oznacza to dłuższy okres wegetacyjny i roślinność niewystępującą w innych miejscach województwa, jak jodła, buk, grab i wiąz górski.

Zwierzęta najliczniej żyjące na tym terenie to daniele, jelenie, łosie oraz sarny, a także dziki i lisy, nieco rzadsze są borsuki, kuny i łasice. Wilgotne puszczańskie tereny upodobały sobie również gady i płazy różnych gatunków, m.in. żyją tu rzadkie w Polsce żółwie błotne.

Puszcza Kozienicka jest idealnym miejscem na spacery czy przejażdżkę rowerem. Wytyczono na jej terenie dziewięć szlaków pieszych i 17 rowerowych. Najsłynniejszą pieszą trasą są Królewskie Źródła. Nazwa wzięła się od znajdującego się na trasie źródełka, z którego według legendy pił wodę Władysław Jagiełło.

Najwcześniejsze wzmianki o Puszczy Kozienickiej pochodzą z 1224 roku, kiedy to Leszek Biały przyznał biskupowi Iwanowi prawo łowienia bobrów na rzece Zagożdżonce. W średniowieczu Puszcza znajdowała się na trasie Kraków – Wilno, co powodowało, że była miejscem przejazdów znamienitych kupców oraz pobytów wielu królów. Szczególnie często bywał tutaj Władysław Jagiełło, ponieważ puszcza stanowiła ulubione miejsce polowań króla. Podczas powrotów z Litwy, gdzie spędzał zimy, miał zwyczaj zatrzymywać się w dworku modrzewiowym w Jedlni. W latach 1403 – 1434 odwiedził go 23 razy. Tutaj też odbyły się tzw. „wielkie łowy” mające na celu zgromadzenie zapasu mięsa na wojnę z Krzyżakami w 1410 roku.

Jeśli przyjrzeć się historii pozostałych puszcz na terenie województwa mazowieckiego, można zauważyć, że legendy, które są z nimi związane, opowiadają o książętach mazowieckich, ewentualnie płockich biskupach. Puszcza Kozienicka jednak, podobnie jak Radom i Kozienice, to historyczna Małopolska, więc rządzą tu opowieści o polskich władcach zasiadających na tronie w Krakowie.

Są to nie tylko legendy, ale również historie prawdziwe i dobrze udokumentowane, jak choćby przyjazd króla Kazimierza Jagiellończyka do dworku myśliwskiego w Kozienicach, gdzie schronił się 8 listopada 1466 roku wraz z żoną i dworem przed panującą w Krakowie zarazą. I właśnie w tym dworku 1 stycznia 1467 roku przyszedł na świat królewicz Zygmunt, który później panował z Włoszką Boną u boku i pamiętany jest jako Zygmunt I Stary.

Jednak to z osobą Jagiełły związana jest legenda opowiadająca o nadaniu nazwy jednemu z najpiękniejszych miejsc puszczańskich w województwie mazowieckim. Warto przy okazji dodać, że nie tylko zwierzyna tak przyciągała Jagiełłę do puszczy, w której spudłował niegdyś. Właśnie tędy przebiegał trat łączący Kraków z Wilnem.

Polowania musiały dawać królowi wiele radości, skoro często wypuszczał się w puszczę sam jeden. Któregoś dnia, po wielu godzinach jazdy konnej, poczuł nagle, jak bardzo jest spragniony. Dzień był piękny, słoneczny i ciepły. A tu jak na złość żadnego z towarzyszy z bukłakiem wody pod ręką. Gdzie szukać jakiegoś strumienia? Król wstrzymał konia i zasłuchał się w odgłosy puszczy.

Ale zamiast szmeru wody usłyszał trzask gałązki, a potem odgłos lekkich kroków. Podjechał bliżej i zobaczył młodzieńca idącego przez las. Chłopak mieszkał w pobliskiej osadzie, dobrze znał okolicę i zaprowadził króla do najbliższego źródła, które do dziś nazywane bywa Źródłem Królewskim.

Gdy Jagiełło ugasił pragnienie, zapytał młodzieńca, jak może się odwdzięczyć.
„Czy mógłby, najjaśniejszy pan wstawić się za mną u ojca mojej ukochanej? Miłujemy się bardzo, ale jej ojciec słyszeć nie chce, by wyszła za takiego biedaka jak ja” – zapytał zawstydzony młodzian.

https://okmagazyn.pl/reklamacja-w-restauracji-jak-najbardziej/
Foto: OK!magazyn

Król spełnił prośbę młodego człowieka, obdarzył go też sakiewką pełną złota, która dla puszczanina była prawdziwym skarbem i w jednej chwili zmieniła status materialny, toteż ojciec dziewczyny nie tylko nie ośmielił się już stawać młodym na drodze do szczęścia, ale i z radością im pobłogosławił.

A źródło przy rzece Zagożdżonce, a właściwie cały zespół źródeł, nazywa się do dziś Źródłem Królewskim. Choć są i tacy, którzy nazywają je Źródłem Miłości, bo podobno wystarczy dać się z niego napić osobie ukochanej, by zapewnić sobie wzajemność w miłości.

Rezerwat „Źródło Królewskie”

Położony 3,5 km od trasy Radom-Kozienice, na tarasie zalewowym rzeki Zagożdżonki. Występuje tu również kilka źródeł o dużej wydajności. Przedmiotem ochrony są lasy liściaste i mieszane z panującym dębem szypułkowym oraz olszą czarną. Stwierdzono tu występowanie 201 gatunków roślin z 65 rodzin, a wśród nich gatunki podlegające ochronie ścisłej: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowy, lilia złotogłów oraz ochronie częściowej: czosnek niedźwiedzi, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa.

Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła” – długość: 3 km, czas przejścia: 2 godziny, trasa ścieżki – 11 przystanków.

Puszcza Kozienicka
Foto: OK!magazyn

Na terenie polany będącej początkiem ścieżki dydaktycznej znajdują się wiata ogniskowa, zadaszenia, stoły wraz z ławami, miejsca parkingowe dla pojazdów oraz murowany domek „Leśniczówka” – dawna budka dróżnika. Wzdłuż rzeki zbudowane są pomosty ułatwiające spacer przez podmokły teren a przy dawnym nasypie kolejki leśnej znajduje się taras widokowy na całą dolinę Zagożdżonki.

Charakterystycznym elementem tego miejsca są ślady działalności bobrów, które w tutejszej rzece znalazły idealne warunki bytowe. Na terenie rezerwatu występuje sieć źródełek z nadająca się do picia i smaczną wodą.

Źródło: modanamazowsze.pl/Magdalena Walusiak; Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka; wikipedia