Polityka energetyczna Polski na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Forum Krynica Ministerstwa Klimatu

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyka rozproszona – wokół tych tematów koncentrowały się dyskusje z udziałem przedstawicieli ministerstwa klimatu.

Zdaniem ministra klimatu, Michała Kurtyki resort zakończył etap konsultacji projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), w tym konsultacji transgranicznych. Nowy projekt PEP opiera się na 3 filarach, tj. sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r. jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Zależy nam, aby zaangażować wszystkie sektory i grupy interesariuszy oraz budować przemysł i nowe miejsca pracy. Jednocześnie chcemy zapewnić wsparcie tym grupom i regionom, dla których zmiany te będą największym wyzwaniem” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

„Stoimy przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 10 lat spowoduje, że jedna na trzy MWh wyprodukowanej energii będzie pochodziła z jednostek odnawialnych” – podkreślił.

Szef resortu klimatu zwrócił też uwagę, że w 2040 r. połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce.

„Przed nami pokoleniowa szansa na kształtowanie przyszłości energetycznej i tworzenie rozwoju. Nadszedł czas by podjąć wyzwanie niskoemisyjnej transformacji energetycznej i rozpocząć dekadę dla energii i klimatu, której pierwszym impulsem będzie PEP2040” – podsumował minister Kurtyka.

Morska energetyka wiatrowa i energetyka rozproszona

W trakcie Forum Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii i wiceminister klimatu Ireneusz Zyska uczestniczył w dwóch panelach dyskusyjnych, podczas których omawiane były kwestie perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz szanse i bariery dla rozwoju energetyki rozproszonej.

Stabilne wiatry, płytkie wody i średnioroczna prędkość wiatru sięgająca 8,5-9 m/s, sprawiają, że morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się w Polsce strategicznym projektem na drodze transformacji sektora energetycznego. Pierwsza polska morska farma wiatrowa uruchomiona zostanie prawdopodobnie w 2025 r., a do roku 2030 moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej może osiągnąć wielkość 8 GW. Realizacja tych założeń sprawi, że morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, będą pełniły wiodącą rolę w realizacji strategii zielonego wzrostu.

„Polska ma największy potencjał wśród państw basenu Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Według warunków ogłoszonego właśnie projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, do roku 2030 zamierzamy uzyskać z niej moc na poziomie 5,9 GW” – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska podczas panelu.

„Nasze położenie geograficzne, powoduje, że Polska ma szansę stać się hubem rozwoju technologii budowy offshore w południowej części basenu Morza Bałtyckiego” – podkreślał wiceminister klimatu.

Z inicjatywy ministra Kurtyki, 30 września w Szczecinie, zostanie podpisany Baltic Sea Offshore Wind – porozumienie między państwami leżącymi nad Bałtykiem, którego Polska będzie liderem.

Źródło: Ministerstwo Klimatu