Play musi zwrócić niewykorzystane środki z kart pre-paid. Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy?

Prezes UOKiK zobowiązał sieć komórkową Play do zwrotu konsumentom niewykorzystanych środków pozostałych na koncie po wygaśnięciu ważności karty pre-paid.

To kolejne postępowanie dotyczące telefonów na kartę. Wcześniej ukarano Polkomtel oraz zobowiązano T-Mobile do zmiany praktyki. Toczy się również postępowanie przeciwko Orange Polska.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął kontrolę sieci komórkowych. Mają one na celu sprawdzenie, czy operatorzy zwracają konsumentom niewykorzystane środki z kart pre-paid, gdy minie ważność konta na kartę. Dotychczas wydano decyzję w sprawie spółki Polkomtel (właściciela sieci Plus), na którą nałożono ponad 20 mln zł kary. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał również T-Mobile do zmiany procedur i zwrotu pieniędzy klientom. Trwa także postępowanie przeciwko Orange Polska.

„Kolejna decyzja dotyczy sieci Play, która nie oddawała swoim klientom mającym telefony na kartę niewykorzystanych pieniędzy. Działamy konsekwentnie i porządkujemy rynek, nakazując operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług. Klienci nie mogą tracić niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania. To utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne. Także Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nakazuje operatorom uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Decyzja dotycząca Play: operator musi zwrócić niewykorzystane środki z kart pre-paid

Ostatnia decyzja Prezesa UOKiK dotyczy spółki P4, właściciela sieci Play. Spółka w swoich umowach zastrzegała, że w przypadku utraty ważności konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe przepadają. Ochronić przed tym mogło klientów jedynie kolejne doładowanie konta. Jeśli klient tego nie uczynił, a chciał na przykład przejść do innego operatora, tracił wszystkie niewykorzystane środki. To mogło skutecznie zniechęcać do zmiany sieci.

Zwrot niewykorzystanych środków przy wyborze innego operatora doczekał się już regulacji unijnych. Pod koniec 2018 roku wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Zgodnie z tym aktem prawnym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki. Mogą jednak od tej operacji pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Póki co prawo unijne nie zostało zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Przepisy takie funkcjonują już natomiast między innymi w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii czy na Węgrzech.

Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązuje P4 do wprowadzenia mechanizmu zwrotu pozostałych na koncie pre-paid środków. Ma to mieć miejsce w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji. Do tego czasu spółka musi poinformować wszystkich klientów usług przedpłaconych o wprowadzeniu usługi zwrotu niewykorzystanych środków, przy czym osoby po 65. roku życia dowiedzą się o swoich nowych uprawnieniach z wiadomości SMS.

Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy w P4?

  • Konsument musi złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków z kart pre-paid w ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu ważności połączeń przychodzących.
  • Może to zrobić poprzez kontakt z obsługą klienta P4 (pisemnie, e-mailem, telefonicznie) lub w autoryzowanych salonach.
  • Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej spółka może pobrać niewielką opłatę manipulacyjną – na podstawie decyzji zobowiązującej jej wysokość nie może jednak przekroczyć dwudziestu złotych.
  • Zwrotowi nie będą podlegały środki powyżej nominalnej kwoty doładowania.
  • W ciągu 30 dni od złożenia wniosku pieniądze zostaną przelane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.
  • Praktyczny przykład: konsument doładował konto kwotą 50 zł. Była to oferta promocyjna, więc otrzymał dodatkowe 25 zł i na koncie łącznie miał do wykorzystania 75 zł. W momencie zmiany operatora na koncie pozostało mu 55 zł, ponieważ wykorzystał tylko 20 zł. Przysługuje mu zwrot 50 zł (nominalna wartość doładowania) pomniejszony o opłatę manipulacyjną.
Źródło: UOKiK