Patroni 2021 r. na Mazowszu

Rok 2021 będzie „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora >Konstytucji dla Europy< w 190. rocznicę jej wydania”.

Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił upamiętnić wielkiego poetę i prozaika oraz podkreślić jego związek z Mazowszem, a także przypomnieć zasługi jednego z prekursorów wspólnej Europy.

Sejmik województwa począwszy od 2012 r. wybiera patrona na dany rok kalendarzowy, a od 2016 r. upamiętnia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik to bardzo cenna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej.

Dla upamiętnienia postaci zostały zaplanowane różnorodne przedsięwzięcia kulturalne przy współpracy z instytucjami, które zarekomendowały wyżej wymienione kandydatury.

Cyprian Kamil Norwid, ur. 24 września 1821 r. w Laskowie-Głuchach, wielki poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich ar­ty­stów, uznawany często za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Za życia Norwida ukazała się jedynie nieznaczna część jego twórczości, dlatego wielu historyków uważa go za twórcę, który istotnie wyprzedził swoją epokę.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – autor pierwszej w historii wizjonerskiej konstytucji dla Europy pod nazwą „Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi – Konstytucja dla Europy” wydanej 190 lat temu. Przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa. Prekursor resocjalizacji i społecznik. Zasłynął swoim bogatym dorobkiem nie tylko na Mazowszu, ale również daleko poza jego granicami. Jest znany, m.in. jako twórca i konstruktor kompasu polskiego (gnomografu) – urządzenia do budowy zegarów słonecznych (był m. in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach, na jego tarczy Jastrzębowski zostawił swoje inicjały oraz datę wykonania czasomierza) czy też ergonomii jako nauki oraz opisu klimatu Warszawy. Pozostawił po sobie spuściznę naukową w postaci wielu publikacji z obszaru botaniki, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.