Niech 2021 się liczy. #WeCount

Globalny Marsz Kobiet również odbędzie się w 2021 roku. W nietypowej formie. I potrzebna jest Twoja pomoc. Wyraź głośno swój głos!

Pandemia i globalne obostrzenia nie powstrzymały organizacji non-profit Women’s March Global, zajmującej się prawami kobiet na całym świecie, do stworzenia wirtualnego wydarzenia. Zamiast demonstracji organizuje jedno z największych do tej pory badań na temat równości płci. Również możesz wyrazić swój głos. Choć tym razem będzie on tylko wirtualny, będzie miał jednak globalną moc.

21 stycznia 2021 roku powinien odbyć się piąty protest, w którym na całym świecie kobiety przypominałyby o swoich prawach. Zamiast demonstracji uruchomiony został projekt Global Count – jedno z największych światowych badań, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Celem jest identyfikacja kulturowych, ekonomicznych i społecznych przeszkód, które napotykają kobiety w swoich społecznościach.

Dzięki badaniu będzie można rozpoznać te problemy, którymi jeszcze mocniej należy się zająć po okresie pandemii. Jest to szansa na przedstawienie globalnym i krajowym decydentom realnego obrazu najpilniejszych reform, które są potrzebne.

Foto: Facebook.com/Women’s March Global

Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 10 minut. Poza pytaniami o miejsce zamieszkania znajdą się też takie, które dotyczą problemów społeczności, w której funkcjonujesz. Mogą to być problemy związane z przemocą fizyczną, psychiczną czy ekonomiczną, prawami kobiet w zakresie równości płac, prawami aborcyjnymi czy równością rasową. Padają też pytania, które wymagać będą gradacji – które czynniki (polityczne, kulturowe, ekonomiczne, edukacyjne czy technologiczne) stanowią obecnie największą przeszkodę w kreowaniu zmian w podejściu do zrównania praw kobiet i mężczyzn.

Badanie kończy pytanie, na które odpowiedź w sferze globalnej pokaże stworzyć mapę najpilniejszych kwestii związanych z płcią w każdej części świata: Jak widzisz postęp w zakresie praw kobiet za 10 lat. Badanie trwa do 8 marca – czyli Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Inicjatywa Global Count, będąca wynikiem współpracy między Women’s March Global a różnymi organizacjami i decydentami na całym świecie, została uruchomiona w nieprzypadkowym momencie. Podczas obostrzeń pandemicznych wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, a raport Care International wykazał, że kobiety są bardziej dotknięte w wyniku pandemii pod względem bezrobocia, niedoborów żywności czy zdrowia psychicznego.