Minister Klimatu zatwierdził regulamin aukcji OZE, pierwsza odbędzie się 3 listopada

Minister Klimatu zatwierdził ustalony przez prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Aukcje będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r. – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

„W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 37 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes URE Rafał Gawin.

Dodał, że w tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld zł.

Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji. Pierwsza, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się 3 listopada.

„Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji +istniejących+ i została dedykowana dla tych, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW” – napisano w komunikacie.

Pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji „nowych” odbędzie się 5 listopada.

Aukcja dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych zostanie przeprowadzona 26 listopada, a dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – 3 grudnia.

URE podał, że w wyniku rozstrzygnięcia aukcji w 2020 roku może powstać nawet 1000 MW nowych instalacji w technologii wiatrowej oraz blisko 800 MW źródeł fotowoltaicznych (PV).

Regulamin aukcji OZE określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Nowy regulamin został dostosowany do aktualnego stanu prawnego, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19.