Miesiąc w malowniczym Vence dla debiutanta

Można już zgłaszać książki do szóstej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureat Nagrody otrzyma, już tradycyjnie, 40 tysięcy złotych. Kapituła wskaże też osobę, która spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, w ramach rezydencji literackiej.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza powstała w 2015 roku. Rok później została wręczona po raz pierwszy. To nagroda przyznawana przez prezydenta Radomia dla debiutantów, za książkę napisaną prozą artystyczną. Jej ranga stale rośnie, to jedna z ważniejszych polskich nagród literackich.

„Spotkaliśmy się siedem czy osiem lat temu i rozmawialiśmy z Tomkiem Tyczyńskim o tym projekcie. Ja wierzyłem, że to się uda, pomimo perypetii” – mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Jak dodaje Witkowski, Nagroda Literacka wspaniale promuje Radom i radomską kulturę, ale też pokazuje, że Radom jest miastem, w którym są doskonałe warunki, żeby zaczynać wielką karierę.

Systematycznie rozszerza się grono firm i instytucji, które wspierają Nagrodę. Od drugiej edycji jej mecenasem jest Jarosław Krzyżanowski. „Cieszy nas, że grono wielkich ludzi, którzy wspierają ten projekt, powiększa się. Mamy drugiego mecenasa, mamy firmy wspierające. To coś, na czym Jarkowi najbardziej zależało. Żeby były kolejne osoby, które chcą w tym uczestniczyć” – opowiada Małgorzata Świątek, reprezentująca Jarosława Krzyżanowskiego.

Stąd też Zakłady Automatyki Kombud SA. będą wspierały Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza przez pięć lat.

„Dzięki temu, że mamy drugiego mecenasa mogliśmy część pieniędzy przeznaczyć na nową formę, która wyróżnia nas też spośród innych nagród” – mówi Tomasz Tyczyński, sekretarz kapituły Nagrody, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza.

„Od tej szóstej edycji będziemy przyznawać rezydencję dla jednego z pisarzy, którego wskaże kapituła nagrody. Będzie to rezydencja niezwykła, ponieważ ta wyróżniona osoba spędzi około miesiąca w miejscu bardzo gombrowiczowskim, w pięknym miasteczku Vence nieopodal Nicei, gdzie Gombrowicz mieszkał przez ostatnie lata swojego życia” – tłumaczy Tyczyński.

Jak podkreślał Szymon Kniaź, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w spółce Kombud, dla przedsiębiorstwa dołączenie do grona mecenasów jest przywilejem i nobilitacją, a sztuka, zwłaszcza w tych szczególnie trudnych czasach, zasługuje na wsparcie.

„Wierzę, że sztuka jest trochę jak witamina D jesienią. To taki suplement, który pomaga nam odzyskać zaufanie do siebie, uczy empatii i wrażliwości. Ta pandemia niedługo się skończy, a sztuka będzie takim złotym środkiem, takim nośnikiem tego naszego odrodzenia społecznego. Cieszę się, że możemy wspierać tę akcję.” – mówi Szymon Kniaź.

Jednocześnie organizatorzy ogłosili, że już można nadsyłać zgłoszenia do szóstej edycji nagrody. Przyjmowane będą, jak co roku, do końca stycznia.

W pięciu dotychczasowych edycjach nagrody zgłoszono do niej ponad 400 książek. W ramach festiwalu Opętani Literaturą, który towarzyszy wyróżnieniu, odbyło się 50 różnego rodzaju wydarzeń, głównie spotkań literackich, ale także koncertów i przedstawień teatralnych.

Źródło: Muzeum im. Witolda Gombrowicza / Robert Utkowski
Samorząd Województwa Mazowieckiego OKmagazyn