Mazowieckie/ W Radomiu najmniej odpadów komunalnych na jednego mieszkańca

Płock przoduje wśród mazowieckich miast na prawach powiatu pod względem ilości wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca. W 2019 r. było to ponad 351 kg. Najmniej śmieci wytworzono w Radomiu – 198 kg na jednego mieszkańca, podał Urząd Statystyczny w Warszawie.

W 2019 r. Płocku wytworzono w sumie 43,5 tys. ton odpadów, z czego ponad 42 tys. ton pochodziło z gospodarstw domowych. To o 22,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnio na jednego mieszkańca Płocka przypadło 351 kg wytworzonych odpadów, z czego blisko 80 proc. stanowiły odpady zmieszane (279,1 kg).

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w Płocku w 2019 r. z gospodarstw domowych pochodziły 2633 tony zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych, 2306 ton odpadów wielkogabarytowych, 318 ton szkła, 146 ton papieru i tektury oraz 43 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Masa wytworzonych odpadów wzrosła w 2019 r. nie tylko w Płocku, ale także nieznacznie w Siedlcach (o 6,3 proc.) i Ostrołęce (o 2,5 proc.), zaś spadła w Radomiu (o prawie 29,8 proc. ) i Warszawie (o 13,3 proc. ).

W Radomiu, gdzie na jednego mieszkańca przypadło najmniej odpadów (198 kg), śmieci zmieszane stanowiły 63,4 proc. (125,8 kg). W sumie w tym mieście wytworzono 60,5 tys. ton odpadów, z czego z gospodarstw domowych pochodziło 42,1 tys. ton. Radomianie oddali w ramach selektywnej zbiórki 5972 tony odpadów biodegradowalnych, 2237 ton wielkogabarytowych, 1781 ton papieru i tektury, 777 ton tworzyw sztucznych, 767 ton szkła.

Urząd Statystyczny w Warszawie podał, że w 2019 r. w stolicy wytworzono 668,6 tys. ton odpadów, z czego z gospodarstw domowych pochodziło 610,7 tys. ton. Przeciętny warszawiak wytworzył 342,4 kg odpadów, z czego 271,1 kg stanowiły odpady zmieszane. W ramach selektywnej zbiórki uzyskano w Warszawie 27098 ton odpadów biodegradowalnych, 17785 ton odpadów wielkogabarytowych, 17114 ton szkła, 15020 ton papieru i tektury, 1681 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i 202 tony tworzyw sztucznych.

Źródło: PAP