Łąka kwietna i ogród deszczowy w pierwszej edycji Zielonego Budżetu Katowic

Łąka kwietna i ogród deszczowy – to niektóre spośród 54 inwestycji przyjętych właśnie do realizacji w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu Katowic. Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty wskazali mieszkańcy.

„Mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. W ostatnich latach coraz częściej słyszałem od katowiczan, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie ekoprojektów. Dlatego zdecydowałem, by właśnie w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić Zielony Budżet. Projekty złożone przez mieszkańców bardzo się nam spodobały. Zrealizujemy aż 54 propozycje, które w najlepszy sposób będą się wpisywać w proekologiczny rozwój naszego miasta” – powiedział w środę prezydent Katowic Marcin Krupa.

Wyboru zadań do realizacji dokonał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz urzędników. 4 z nich to pomysły ogólnomiejskie, a 50 ma charakter lokalny.

Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym czy też urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką. Z kolei we wschodnich dzielnicach miasta – Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, w ramach jednego wniosku, pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W Brynowie powstanie ogród deszczowy, a w Kostuchnie łąka kwietna. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt. To np. zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków miejskich (sikorek, szpaków i wróbli) na terenie Ligoty-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca, a także montaż hoteli dla owadów w dzielnicy Koszutka.

Wśród propozycji mieszkańców pojawiły się również te o charakterze edukacyjnym. To zajęcia z zakresu zero waste dla ósmoklasistów w ramach ogólnomiejskiego projektu „Zielona Szkoła – edukujemy ekologicznie”, czy ekowarsztaty dla dorosłych, mające zwiększyć świadomość ekologiczną i kształtowanie dobrych nawyków w zakresu recyklingu i oszczędzania zasobów.

Na Zielony Budżet władze Katowic przeznaczyły 3 mln zł, nie udało się zagospodarować ponad 1 mln zł, co wynika z podziału środków na poszczególne dzielnice, ilości złożonych wniosków i oceny zespołu ekspertów. Decyzją prezydenta środki te jednak i tak zostaną przeznaczone na „zielone inwestycje” w Katowicach.

„1 mln zł zostanie przeznaczony m.in. na nasadzenie nowych drzew na rynku i ul. 3 Maja. W ramach tej kwoty zostaną też zrealizowane projekty ogólnomiejskie z Zielonego Budżetu, które co prawda nie zmieściły się w puli środków – ale zyskały uznanie komisji ekspertów. Mam tu na myśli obsadzenie bluszczem muru kolejowego w centrum, miasta czy też zakup tomografu do badania drzew” – zapowiedział prezydent Krupa.

Źródło: pap.pl