Lekarz rodzinny będzie mógł teraz wykonać u pacjenta test-combo, czyli będzie mógł w trakcie wizyty zdiagnozować, czy pacjent zakażony jest wirusem grypy (typu A lub B), SARS-CoV-2 czy wirusem RSV. Za test i jego wykonanie zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia – wynika z zarządzenia prezesa NFZ o zasadach rozliczania testów. Kiedy? Przepisy wchodzą w życie od 10 stycznia br.

Koszt testu wraz z wykonaniem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła na 33,98 zł. Tyle też otrzyma za to świadczenie poradnia POZ. Jest to dodatkowe świadczenie, poza stawką kapitacyjną, czyli podstawowym wynagrodzeniem lekarza rodzinnego (w ramach rozliczeń otrzymuje za każdego pacjenta zapisanego do niego zryczałtowaną stawkę).

Lekarze od dłuższego czasu apelowali o to, by wprowadzić w diagnostyce bezpłatne szybkie testy antygenowe. Pozwalają one bowiem zastosować bardziej adekwatne leczenie i ograniczyć stosowanie antybiotyków. A objawy wszystkich trzech infekcji są podobne, często wręcz takie same.

O zleceniu bezpłatnego testu decyduje lekarz

Test jednak nie jest na żądanie pacjenta – o zleceniu bezpłatnego dla pacjenta testu zdecyduje lekarz POZ na podstawie badania i oceny stanu jego zdrowia. Wynik pomoże specjaliście postawić bardziej precyzyjną diagnozę i dostosować terapię.

Warto pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy, ale na bakterie, dlatego pacjenci nie powinni oczekiwać tego typu leków w przypadku, gdy przechodzą infekcję wirusową. Jednocześnie bywa, że w trakcie choroby wywołanej przez wirusy stosowane są antybiotyki, jeśli dojdzie do tzw. nadkażenia infekcji bakteriami.