Gombrowicz plenerowo

W ramach wystawy nie zobaczymy żadnych obiektów muzealnych. Składa się ona głównie z cytatów z tekstów Gombrowicza, prezentujących stosunek pisarza do rzeczywistości, literatury i do samego siebie.

Na ekspozycji można też znaleźć noty biograficzne oraz fotografie przedstawiające autora „Ferdydurke”. Ich rozmieszczenie i aranżacja całości pozwoliła uzyskać ciekawy artystycznie efekt „para-lustrzanych” odbić. Informacje biograficzne i cytaty przygotowane zostały w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim – podają twórcy wystawy.

Scenariusz przygotowali Anna Spólna i Tomasz Tyczyński, autorem koncepcji plastycznej jest Adam Orlewicz. W ekspozycji wykorzystano fotografie wykonane przez Bohdana Paczowskiego i Susannę Fels, a także zdjęcia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteki Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 

Wystawa pokazana była już w Warszawie, Wrocławiu i Wsoli. Po Radomiu organizatorzy chcą pokazać ją m.in. w Kielcach, Lublinie, Gdyni, jak również w Vence na południu Francji, gdzie Gombrowicz spędził ostatnie lata życia i gdzie został pochowany.

Ekspozycja stanęła przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego. Można będzie ją oglądać do połowy czerwca 2021 r.