Gdańsk chce być Zieloną Stolicą Europy

Miasto Gdańsk wystartuje ponownie w rywalizacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy. W 2023 r. zwycięskie miasto otrzyma 600 tys. euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska.

„Zielona Stolica Europy to nagroda przyznawana miastom, które angażują się w poprawę jakości życia swoich mieszkańców i realizują ten cel w zrównoważony sposób, dbając o środowisko naturalne” – wyjaśnił Jędrzej Sieliwończyk z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W zeszłorocznej edycji konkursu Zielona Stolica Europy wzięło udział, poza Gdańskiem, 15 miast z całej Europy, a laureatem zostało Lahti (Finlandia). Aplikacja każdego z uczestników jest poddawana rygorystycznej ocenie międzynarodowego zespołu ekspertów.

„Wyciągnęliśmy wnioski z oceny, którą uzyskał Gdańsk w ubiegłorocznej edycji i, stosując się do otrzymanych rekomendacji, ulepszyliśmy naszą aplikację. Wysiłkiem ekspertów w swoich dziedzinach zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, konsultantów oraz tłumaczy opisaliśmy nasze miasto w 12 kategoriach m.in. jakość powietrza, gospodarka wodna, zarządzanie odpadami, przyroda i bioróżnorodność oraz zrównoważony transport miejski” – powiedział w komunikacie prasowym zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

Wstępna walidacja wniosku odbędzie się pod koniec roku, a pierwsze oceny z panelu eksperckiego miasto Gdańsk otrzyma wiosną 2021 r.

Głównym kryterium przy przyznawaniu nagrody Zielona Stolica Europy jest zrównoważony rozwój.

Źródło: pap.pl