Ekologiczny nieład czy zielony ład. Eko konkurs

ekologia konkurs

Do 2 października br. można nadsyłać prace w otwartym konkursie plastycznym dla młodzieży, którego tematem jest idea Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatorem konkursu w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival jest Komisja Europejska.

Wykorzystując dowolną technikę malarską lub graficzną, uczestnicy mają za zadanie przedstawić w najciekawszy sposób ideę dążenia do neutralności klimatycznej współczesnej Europy.

Europejski Zielony Ład to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15-21 lat. Jego najważniejszym celem jest inspirowanie działań i postaw na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i degradacji środowiska w Unii Europejskiej.

„Malarstwo i grafika zawsze były wyrazistymi środkami artystycznego komentarza do rzeczywistości. Chcemy aby nasz konkurs, w którym twórcami są młodzi artyści, stał się głośnym krzykiem w sprawie zagrożeń związanych z klimatem i przyszłością Ziemi” – wyjaśnia Aleksander Kuberski – dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, współorganizator konkursu.

O wyborze laureata Nagrody Głównej zdecyduje Jury w składzie: Marcin Kot Bastkowski (dyrektor WAMA Film Festival, przewodniczący jury), Aleksander Kuberski (dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie), Bartosz Świątecki (malarz, pedagog) oraz Bartłomiej Balcerzyk (przedstawiciel Komisji Europejskiej). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października 2020 r. podczas ceremonii finałowej 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2.000 złotych.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesyłać do 2 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
ul. Partyzantów 85; 10-402 Olsztyn
z dopiskiem „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wamafestival.pl.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
https://wamafestival.pl/formularz-konkurs-plastyczny-2020/

Organizatorami konkursu są: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 6-10 października w Olsztynie.