Dobra woda? Prosto z kranu!

Wodociągi Radom badanie wody

Wodociągi Miejskie w Radomiu stosują nowoczesne technologie podczas produkcji i dystrybucji wody. Dzięki temu woda ,,prosto z kranu’’ jest zdrowa, smaczna i bezpieczna. Jeden litr wody z radomskiego kranu kosztuje około 1,5 grosza.

Woda w radomskich kranach zawiera szereg substancji mineralnych, w tym biopierwiastki, takie jak wapń i magnez. Woda czerpana jest z ujęć ze studni głębinowych o podłożu wapienno- kredowym.

W sześciu na siedem ujęć wydobywa się wodę średnio twardą, a w jednym twardą. Średnio twarda woda może być uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale również taka ilość magnezu czy wapnia może mieć bardzo pozytywny wpływ na zdrowie.

Jakość wody z poszczególnych ujęć jest sprawdzana pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Badania fizykochemiczne obejmują oznaczenia zawartości manganu, azotanów, azotynów, żelaza ogólnego, jonu amonowego, sumarycznej zawartości wapnia i magnezu ( twardość ogólna) oraz pH, przewodność elektryczna właściwa, mętność. Pod względem mikrobiologicznym badana jest na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych. Brak obecności tych wskaźników pozwala stwierdzić, że woda nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia bakterii, dlatego też jej gotowanie nie jest potrzebne.

Jakość wody sprawdzana jest w Laboratorium Badawczym Sekcja Wody, które ma akredytację PCA i zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Tabela wartości parametrów wody z ujęć Wodociągów Miejskich w Radomiu – data poboru 18 sierpnia 2020 roku