Budżet Obywatelski Radomia: wyniki głosowania!

53 projekty zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Właśnie zakończyło się liczenie głosów oddanych przez radomian. Dwa realizowane projekty są pomysłami naszej Redakcji!

W tym roku można było wybierać spośród ponad dwustu zgłoszonych propozycji. W głosowaniu wzięło udział ponad 13,5 tysiąca osób. Na realizację wybranych projektów przeznaczono 6,2 mln złotych.

Na liście zwycięskich projektów najwięcej jest tych, których szacunkowa wartość nie przekracza 50 tysięcy złotych.

„W uchwale Rady Miejskiej zostały określone minimalne progi liczby głosów oddanych na konkretne projekty. W przypadku projektów o wartości powyżej 50 tysięcy złotych jest to 9 procent ogólnej liczby oddanych głosów. W tej grupie głosy rozłożyły się równomiernie pomiędzy wiele projektów, które tym samym nie osiągnęły wymaganego progu poparcia. Na tym skorzystały te mniejsze, dla których minimalny próg wynosił 3 procent” – wyjaśnia wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Podkreśla, że przyjęte rozwiązanie miało zapobiec sytuacji, w której bardzo duże pieniądze byłyby przeznaczane na projekty mające relatywnie niewielkie poparcie.

„Z drugiej strony miało to umożliwić realizację małych, lokalnych projektów. I to w tym roku się udało. W całym mieście zostanie zrealizowanych 41 drobnych projektów, które pewnie długo musiałby jeszcze czekać na swój czas” – dodaje Mateusz Tyczyński.

Wśród zwycięskich projektów o szacunkowej wartości do 50 tysięcy złotych najwięcej głosów otrzymał projekt dotyczący wsparcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Dwa zwycięskie projekty złożone przez OK!magazyn to stworzenie systemu poideł dla zwierząt i spacerowiczów na wyremontowanych Bulwarach nad Mleczną oraz montaż dwóch urządzeń – fotoplastykonów, w których wyświetlane będą zdjęcia starego Radomia (również jako wystawy tematyczne).

Fotoplastykon był wielobocznym urządzeniem, w którym umiejscowione były wizjery do oglądania fotografii. Mechanizm przesuwczy co kilka sekund podawał nowe fotografie przed wizjer. Urządzenia były niezwykle popularne w XIX i na początku XX wieku.

Projekt zakłada montaż jednego lub dwóch urządzeń, na drewnianej konstrukcji, zaprojektowanych w stylu drugiej połowy XIX wieku z minimum 15 miejscami dla widzów.

Poprzez otwory użytkownicy będą oglądać podświetlane zdjęcia 3D, równocześnie słuchając dźwięków wydobywających się z otworów. Otwory wizualne umieszczone będą na różnych wysokościach, tak aby były dostępne dla jak największej grupy osób, w tym dzieci. Konstrukcja instalacji będzie umożliwiać zmianę treści (na przykład wystawy czasowe), pokazując życie i historię Radomia i jego mieszkańców.

Pełną listę zwycięskich projektów znajdziecie na stronie miasta Radomia.