2021: zmiany w programie 500+

Dotychczas największą zmianą w świadczeniu 500+ było zniesienie kryterium dochodowego i wprowadzenie świadczenia na każde dziecko w rodzinie. Kolejne zmiany w programie 500 plus nadejdą w 2021 r. – nowe zasady w świadczeniu dotyczyć mają składania wniosków i okresu rozliczeniowego.

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Bez dodatkowych warunków. Program ten stanowi wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w programie Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje więc obecnie na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019 r. przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice. Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już także uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Uproszczono też niektóre procedury – przyznanie świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 zł na dziecko otrzyma – na wskazany we wniosku adres e-mail – informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest jednak złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Ważne zmiany w 2021 r. – nowe terminy

W 2021 r. pierwsze wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) rodzice będą mogli złożyć już w lutym. Nowe terminy wiążą się ze zmianą okresu świadczeniowego. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie bowiem ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. W 2021 r. ma obowiązywać docelowy roczny okres świadczeniowy. Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:

 • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Powyższe terminy będą obowiązywały również dla świadczenia dobry start. Rodzie będą mogli zatem w tym samym terminie ubiegać się o oba świadczenia. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Przepisy przejściowe ustanawiają wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r. dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. Z tego powodu osoby, które w ubiegłym roku składały wniosek o wsparcie, w tym roku nie muszą już tego robić.

Zmiany w programie 500+ – terminy wypłat świadczenia

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty zależy od momentu złożenia wniosku. I tak, dla złożenia wniosków z wymaganymi dokumentami w poniższych datach:

 • do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia: do 30 czerwca 2021 r.,
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia: do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia: do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia: do 30 września 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia – wypłata świadczenia: do 31 października 2021 r.

500 plus nadal na wszystkie dzieci

Należy również pamiętać, że od 2019 r. 500 plus jest przyznawane w Polsce także na pierwsze dziecko. Gdy program ruszał w 2016 r., rodzice mogli się ubiegać o to świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko. Dziś pieniądze przyznawane są na wszystkie dzieci. Osoby, które do tej pory nie pobierały 500 zł na dziecko, w każdej chwili mogą przystąpić do programu, jeśli spełniają warunki. Wystarczy wówczas złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić na przykład online za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej.

Kto może stracić 500+? Uszczelnianie programu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało uszczelnienie programu 500 plus. Kiedy można stracić świadczenie?

 • gdy we wniosku przedstawiono fałszywe dochody,
 • jeśli nie zgłoszono zmiany pracy lub zmiany dochodu rodziny,
 • gdy dziecko trafi do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowego ośrodka wychowawczego) lub pieczy zastępczej (rodzina zastępcza lub placówka opiekuńcza),
 • gdy zmieni się rzeczywista sytuacja rodziny (np. rodzice rozwiodą się, a rodzic otrzymujący dotychczas świadczenie nie sprawuje opieki nad dziećmi).

Warto mieć również na uwadze, że świadczenie 500 plus mogą pobierać wyłącznie osoby mieszkające w Polsce. Istotne jest również to, że dla rodziców prowadzących działalność gospodarczą nie wystarczy już samo oświadczenie o wysokości dochodów. Co więcej, osoby, które deklarują utratę dochodów w ostatnim czasie, będą dokładniej sprawdzane. Rodzice, którzy nie są już razem, nie mogą osobno pobierać pełnego zasiłku 500 zł – jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną i oboje rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach opiekuje się dzieckiem, świadczenie 500 plus będzie między nich dzielone po równo na pół.

500 plus: waloryzacja w 2021 roku?

O to, czy świadczenie 500+ w nowym roku będzie większe, pyta coraz więcej osób. Obecnie nie są jednak prowadzone prace legislacyjne nad zmianą warunków przyznawania świadczenia wychowawczego oraz form jego wypłaty. Natomiast o tym, że wartość świadczenia spada, już dawno mówili ekonomiści. Wyliczono, że w tej chwili 500 plus warte jest około 450 złotych, a z każdym rokiem będzie spadać. Jak na razie rząd nie zapowiedział wprowadzania zmian w programie, choć niektórzy eksperci wskazują, że 500 plus należałoby poddać waloryzacji, tak jak w przypadku emerytur, czy rent.

Zmiany w 500 plus – pieniądze przed świętami

Należy również przypomnieć, że w grudniu bieżącego roku beneficjenci programu 500 plus dostaną pieniądze wcześniej niż zwykle. W pozostałych miesiącach świadczenie jest wypłacane rodzicom do 25. dnia każdego miesiąca. Natomiast w grudniu wypłaty 500 plus ruszą już 21 grudnia, by dotarły do rodziców jeszcze przed świętami.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, kruczek.pl