nieinwazyjne badania prenatalne MEDICA Radom - OKmagazyn

Przejdź do treści

URODA / ZDROWIE

Nieinwazyjne badania prenatalne


Diagnostyka prenatalna staje się standardem, który w razie problemów, wcześnie wykrytych, umożliwia lekarzowi podjęcie racjonalnych działań prewencyjnych bądź leczniczych. Gdy wykrytej wady nie można leczyć, badania prenatalne umożliwiają przygotowanie się rodziców do wymagającej opieki  nad chorym dzieckiem oraz pogłębienia wiedzy na temat choroby i polepszenia komfortu życia maluszka. Decyzja o wykonaniu wyżej opisanych badań należy tylko i wyłącznie do ciężarnej. Test PRISCA dla I i II trymetru ciąży może zostać przeprowadzony całkowicie bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ, jeśli pacjentka spełnia choć jedno z określonych przez NFZ kryteriów. Takie testy, na wysokim poziomie, wykonuje Laboratorium Analiz Medycznych MEDICA.

Test podwójny certyfikowany FMF – I trymestr
Test ten wykonuje się jako badanie przesiewowe pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży. Wiek określa się według wcześniej wykonanego USG lub też według daty ostatniej miesiączki. Raport zawiera informację o ryzyku wystąpienia poszczególnych trisomii (zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau(trisomia13)), wyliczoną na podstawie: wieku matki, danych z badań ultrasonograficznych płodu, poziomów markerów biochemicznych oraz kombinacji tych parametrów. Na podstawie wyniku testu lekarz podejmuje decyzję  o ewentualnym skierowaniu na inwazyjne badania prenatalne.
Badanie charakteryzuje się wysoką wykrywalnością: dla trisomii 21 wykrywalność wynosi ponad 95% (przy 5% wyników fałszywie dodatnich), a dla trisomii 18 i 13 wykrywalność ok. 90% tych zaburzeń chromosomalnych (przy odsetku wyników fałszywie dodatnich wynoszącym 1%).

Test potrójny certyfikowany FMF
Test potrójny wykonywany jest pomiędzy 14 a 18 tygodniem ciąży. Stężenia ocenianych w teście parametrów biochemicznych w ciąży ulegają charakterystycznym zmianom w kolejnych tygodniach. Obraz tych zmian ulega zakłóceniu w sposób typowy dla określonych patologii płodu, co jest istotą diagnostycznej wartości testu potrójnego. Raport zawiera informację o ryzyku wystąpienia zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwardsa (trisomia 18) oraz wad cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa lub stan zwany bezmózgowiem. Trisomia 13, czyli zespół Patau, nie jest wykrywalny przez test potrójny. Zazwyczaj jeżeli wykonano badania skriningowe w pierwszym trymestrze, nie wykonuje się testu potrójnego.

Test PANORAMA
To  nieinwazyjne, przesiewowe badanie prenatalne, które można wykonać już od dziesiątego tygodnia ciąży. Pozwala na określenie ryzyka pojawienia się u płodu zaburzeń chromosomalnych i mikrodelecji, a także płci dziecka. Test PANORAMA jest najbardziej szczegółowym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym. W czasie ciąży wolne DNA płodu dostaje się przez łożysko do krwioobiegu przyszłej matki. Od dziesiątego tygodnia ciąży istnieje możliwość wyizolowania wolnego DNA płodu z próbki krwi pobranej od ciężarnej. Uzyskany w ten sposób materiał genetyczny dziecka jest następnie poddawany analizie nowoczesnymi metodami badań genetycznych i diagnostyki laboratoryjnej pod kątem potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u płodu.


współpraca - Laboratorium Analiz Medycznych MEDICA
www.medica.radom.pl


© a1m agencja public relations
najnowsze wydanie
PDF - 6,5 MB
znajdź nas
FACEBOOK
Wróć do spisu treści